35M2

Víta Nejedlého 23, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Galerie 35M2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu. Galerii v roce 2006 založili Michal Pěchouček a Petra Steinerová, kteří v galerii působili do roku 2020.

V současnosti kurátorský tým galerie tvoří Viktória Beličáková, František Fekete, Lexa Peroutka a Tereza Záchová. Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům a umělkyním, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první. V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů. Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.