Kresba jako osa dění či centrum střetu, dnešním jazykem též označované jako HUB

INTERAKTIVNÍ HRA NAVRŽENÁ K POZNÁVÁNÍ PRINCIPŮ KRESBY
V tomto vzdělávacím programu jsme pro Vás připravili modelovou situaci, ve které můžete vlastní interakcí objevovat několik podmínek nezbytných pro vnímání a poznání kresby. Níže popsané podmínky jsme vybrali z výzkumného projektu Mapa české současné kresby.

Dotýkejte se modelu pomocí standardních gest (nebo kurzoru) na Vašem zobrazovacím zařízení.
Kreslete!

DEMONSTRACE KRESBY V PROSTORU A POHYBU
Body v bílé ploše se mohou propojovat, vytvářet vazby, linky drátěného modelu, který se nejdříve jeví plošně, později se ukáže jako prostorový a dynamický.
Rozhýbejte objekt modelu. Můžete jím otáčet, přibližovat jej i oddalovat. Před Vašimi zraky se bude vyjevovat a ztrácet, rozostřovat i měnit intenzitu tahů. Na ploše zařízení spojujete body v linie, jimi tvoříte iluzi prostoru. Vašimi pohyby tvoříte neviditelné tahy kreseb.

INSPIRUJTE SE, OBJEVUJTE, OVĚŘUJTE A POZNÁVEJTE PRINCIPY KRESBY:

FRAGMENT
1. BOD JE POHLED NA LINII Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU A NAOPAK
2. TAH NEMUSÍ BÝT PRAVIDELNOU ROVNOU LINKOU, JE I KŘIVKOU
3. ZAPLNĚNÝ FORMÁT ČARAMI Existuje hranice kresby a malby?

PROSTOR
4. DOMNĚLÁ OHRANIČENOST – HORIZONT Horizontu nelze fyzicky dosáhnout, vždy perspektivně ubíhá k nekonečně vzdálené hranici

POHYB
5. POHYB BODU TVOŘÍ LINII
6. NEZAZNAMENANÝ POHYB MŮŽE BÝT NEVIDITELNÁ KRESBA

SVĚTLO
7. TO, CO SE ZDÁ PLOŠNÉ, MŮŽE BÝT PLASTICKÉ, PROSTOROVÉ
8. UBÝVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, ZVÝŠENÍ KONTRASTU Za těchto podmínek se viditelné prostorové objekty jeví jako zploštělé, kontrastní siluety

KRESBA NEMUSÍ BÝT ČERNÁ
9. TO, CO SE JEVÍ ČERNĚ, MONOCHROMNĚ, MŮŽE BÝT SLOŽENO Z BAREV
10. INVERZE ČERNÉ A BÍLÉ