Česká sekce IBBY / International Board on Books for Young People

Provázkova 2182/2, 143 00 Praha 4

Česká sekce IBBY je vyhlašovatelem výroční ceny Zlatá stuha, která je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce.

IBBY – International Board on Books for Young People (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) je mezinárodní nevládní organizací UNESCO. Oficiálně začala IBBY působit v roce 1953 v Curychu. Program IBBY se v průběhu let vyvíjel a dnes zahrnuje zejména osvětovou, propagační a informační činnost.