České literární centrum

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu.
Funguje od ledna 2017.

Kromě nabídky grantové podpory nabízí České literární centrum ilustrátorkám a ilustrátorům, tvůrcům autorských knih a komiksu i autorským dvojicím měsíční rezidenční pobyty v Klášteře Broumov.

KONTAKT
info@czechlit.cz
+420 770 134 755