Etc. galerie

Sarajevská 16, 120 00 Praha 2

Etc. galerie je nekomerční galerie současného umění, která formou výstav, promítání a diskusí představuje tvorbu českých a zahraničních výtvarných umělců. V současné době je výstavní program zaměřen na prezentaci umělců a umělkyň, kteří pracují s médiem pohyblivého obrazu a zabývají se aktuálními společensko-politickými tématy. V rámci výzkumných projektů galerie spolupracuje s řadou kulturních a vzdělávacích institucí, badatelek a dalších odborníků. 

Galerie vznikla v roce 2004 jako jeden z prvních nezávislých výstavních prostorů v Praze. Byla založena studiem DRAWetc. v čele s Vladimírem Strejčkem a umělci Jiřím Frantou a Jiřím Skálou. O tři roky později se ke kurátorskému týmu galerie připojila Markéta Vinglerová. V roce 2011 galerii opustili zakládající členové a kurátorsky zde začal působit umělec Radim Langer a kurátorka Tereza Stejskalová, kterou v roce 2013 nahradil umělec Martin Prudil. V roce 2017 tento prostor převzaly kurátorky Alžběta Bačíková a Anna Remešová, se kterými nadále spolupracují současní kurátoři galerie Markéta Jonášová a Tomáš Kajánek. Během šestnáctileté činnosti vystavovalo v galerii mnoho dnes již etablovaných českých i zahraničních umělců a umělkyň, z těch nejvýraznějších lze jmenovat například Kateřinu Šedou, Dominika Langa, uměleckou dvojici Alexandru Vajd a Hynka Alta, Václava Magida, Martina Kohouta, francouzský kolektiv Claire Fontaine či bosenskou umělkyni Šejlu Kamerić.

V roce 2018 galerie uskutečnila svůj první dlouhodobý výzkumný projekt, který se orientoval na dokumentární přístupy v současném uměleckém videu a filmu. V rámci uskutečněných výstav, promítání, přednášek, diskuzí a publikovaných brožur byly tematizovány umělecké strategie adekvátní pro zachycení reality v závislosti na současném technologickém a politickém vývoji. Galerie nadále pokračuje ve výstavní dramaturgii zaměřené na výzkum společenských a politických aspektů pohyblivého obrazu.