Galerie Klatovy / Klenová

Hrad a zámek KlenováKlenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Současná Galerie Klatovy / Klenová vznikla v přímé souvislosti s listopadovými událostmi v r. 1989. Vhodným řešením se ukázalo spojení s galerií na zámku Klenová, která v té době byla součástí muzea. Vznikla samostatná instituce s novým názvem Galerie Klatovy - Klenová, která přešla pod zřizovatele Ministerstvo kultury.

Vedení galerie se zasadilo o zastavení postupného chátrání zámku Klenová a konzervaci hradního torza. Také klatovská Galerie U Bílého jednorožce prošla úpravami. Po své reorganizaci galerie razantně změnila svou koncepci. Venkovní prostory Klenové byly doplněny o plastiky špičkových českých umělců (např. J. Róna, J. Seifert, M. Kotrba). Jak přibývaly výstavní prostory (v současnosti na Klenové hrad, zámek, sýpka, purkrabství, hranolová věž), získával na rozmanitosti i výstavní program. Galerie se začala orientovat na současné umění a snažila se o mezinárodní přesah svých aktivit. Vznikla spolupráce s významnými zahraničními kurátory a umělci. Dále se soustředila na umění českých exulantů, pořádala mezinárodní sympózia, střídavě pro studenty výtvarných oborů a erudované výtvarníky. Kromě výstav odborně zajištěných z vlastních zdrojů, galerie spolupracovala s nejvýznamnějšími českými kurátory (Jaromír Zemina, Jiří Zemánek, Jiří Valoch, Mahulena Nešlehová, Jana a Jiří Ševčíkovi).

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Michal Lazorčík
vedoucí oddělení, kurátor sbírek a výstav, správce depozitáře, zástupce pro věci odborné
lazorcik@gkk.cz
+420 602 385 561