Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně: Sbírka kresby

Vavrečkova 7040760 01 Zlín

Základem uměleckých sbírek současné Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně byla sbírka firmy Baťa, která později přešla pod znárodněnou firmu Svit. V roce 1953 byly umělecké sbírky převedeny do majetku nově vzniklé galerie. Systematicky pak byla také budována sbírka kresby. Galerie se ve své sběratelské činnosti zaměřuje na významné umělecké osobnosti celonárodního charakteru, současné i klasiky, a vzhledem ke své územní působnosti také na umělce regionu. Historii sbírky kresby je možné rozdělit do tří časových období: První z nich je rok 1953; všechna díla získaná v tomto roce pocházejí ze sbírek firmy Baťa. V druhém období, od roku 1953 do roku 1990, byla sbírka kresby doplňována o významné osobnosti českého výtvarného umění 20. století. Od roku 1990 je cílem sbírkotvorné činnosti získávat díla umělců, kteří tvoří podobu našeho nejsoučasnějšího umění.