Muzeum umění Olomouc: Podsbírka kresby

Denisova 47, 771 11 Olomouc

Počtem spravovaných uměleckých děl patří Muzeum umění Olomouc k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Muzeum odborně pečuje o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu.

Podsbírka kresby patří k nejstarším sbírkám Muzea umění Olomouc a svým rozsahem je po sbírce grafiky druhou nejpočetnější. Vznikla nejdříve jako sbírka prací na papíře již v roce 1952.

Početnější a také dynamičtěji se rozvíjející je část sbírky reprezentující kresbu dvacátého století. Vedle velké generace českého symbolismu reprezentované jmény František Bílek, Jan Konůpek, Josef Váchal, Vojtěch Preissig, Alfons Mucha, představuje též práce předních tvůrců české klasické moderny (Josef Čapek, Emil Filla, František Foltýn, Adolf Hoffmeister, František Muzika, Jan Zrzavý ad.). Své místo v ní zaujímá též sochařská kresba, reprezentovaná pracemi Jana Štursy, Otto Gutfreunda, Vincence Makovského, Josefa Wagnera, Ladislava Zívra. Generace Skupiny 42 a Skupiny RA je zastoupena především významnou kolekcí kreseb Františka Hudečka, Václava Zykmunda, Josefa Istlera, ale i Zdeňka Sklenáře.

Práce na papíře a s papírem v českém umění 1939–1989 byly sbírky doplněny o téměř 350 výtvarných děl, významně zvyšujících výpovědní hodnotu celé kolekce, obohacujících ji zejména o výtvarný experiment (vizuální poezie, grafické partitury) a konceptuální tvorbu. Jedinečným specifikem podsbírky kresby Muzea umění Olomouc je pak rozsáhlá kolekce l’art brut, která nemá svým záběrem a kvalitou v českých galeriích a muzeích obdobu.

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Šárka Belšíková
kurátor podsbírky kresby – moderní kresba
belsikova@muo.cz

+420 585 514 292