Nadace pro současné umění Praha / Centrum pro současné umění Praha / ARTLIST

Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7

Nadace pro současné umění Praha navázala společně s Centrem pro současné umění – Praha, o. p. s., na činnost Sorosova centra pro současné umění Praha (1992-1998), založeného Open Society Institute N.Y. pod patronací filantropa George Sorose. SCSU-Praha, bylo založeno na podzim roku 1992 jako součást sítě podobných center vznikajících v zemích bývalého komunistického bloku. V roce 1998 tato síť zahrnovala celkem 20 center. Hlavním sponzorem byl Open Society Institute, Inc. New York, zřízený p Georgem Sorosem. Od založení do června 1994 patřilo SCSU pod Středoevropskou univerzitu, od července 1994 do dubna 1997 bylo součástí Nadace Open Society Fund Praha, od května 1997 bylo samostatnou nadací, od 1999 registrovanou podle Zákona o nadacích a nadačních fondech, 227/1997 sb.

Rozdělení původně jediné instituce na dva samostatné celky bylo vynuceno zněním zmíněného zákona. Z programů původně jediné instituce připadl nadaci jen program každoroční distribuce grantů, zaměřených na podporu tvůrčích a především prezentačních uměleckých projektů. Ostatní projekty původního SCSU (dokumentace, rezidence, vlastní výstavní činnost, knihovna) byly svěřeny Centru, jehož právní status je obecně prospěšná společnost.

Od počátku až dodnes je činnost obou institucí v oblasti výtvarného či vizuálního umění ovlivněna myšlenkou „otevřené společnosti“ myšlenkou rozvoje občanských iniciativ v rámci demokratického uspořádání společnosti.

KONTAKTNÍ OSOBA
Ludvík Hlaváček
ředitel nadace
ludvik.hlavacek@fcca.cz

+420 602 612 248

ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, je databáze současného českého výtvarného umění, která dokumentuje vývoj českého umění ve všech jeho projevech (tj. umělci, výstavy, galerie, pojmy) od 2. poloviny 20. století do současnosti. Databáze si klade za cíl sloužit jak odborné, tak laické veřejnosti, a to na místní i mezinárodní úrovni.

Databáze se nachází na vlastní doméně
www.artlist.cz

KONTAKTNÍ OSOBA
Lenka Střeláková
info@artlist.cz

+420 222 986 116