Národní galerie Praha: Sbírka grafiky a kresby

Palác KinskýchStaroměstské náměstí 12, Praha 1

Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze náleží mezi první desítku největších a nejvýznamnějších grafických sbírek v Evropě. Svým počtem kolem 400 tisíc grafik a kreseb a zlomků iluminovaných rukopisů od středověku do současnosti je největší sbírkou Národní galerie.

Sbírka obsahuje velmi kvalitní kolekce německé a nizozemské grafiky první poloviny 16. století s díly Albrechta Dürera, Lucase van Leyden a jejich současníků, významná je zde kolekce italské renesanční kresby. Slavný autoportrét Giuseppe Arcimbolda je součástí kolekce rudolfínské kresby a grafiky. Dále můžeme jmenovat sbírku leptů Jacquese Callota, nebo kolekci grafických listů Rembrandta van Rijn a jeho školy, středoevropskou – zejména českou – grafiku a kresbu 17. století s kvalitním souborem děl Karla Škréty aj. Sbírka více než 5 tisíc grafik a kreseb Václava Hollara náleží mezi tři nejvýznamnějších svého druhu na světě. Z období 18. století jmenujme například kolekci leptů Givanniho Battisty Piranesiho.

Velmi významná je kolekce prací na papíře z tzv. Francouzské sbírky s díly Pabla Picassa či Georgea Braquea. Vysoce kvalitní soubor evropské secesní a dekadentní tvorby reprezentují například Alfons Mucha nebo Egon Schiele. Ve sbírce nechybí ani díla Františka Kupky. Česká moderna je zastoupena kresbami Bohumila Kubišty či Otto Guttfreunda, surrealistickou tvorbu Jindřicha Štyrského nebo Toyen. Z druhé poloviny 20. století lze jmenovat tisky Vladimíra Boudníka, lepty Jiřího Balcara, nebo koláže Jiřího Koláře. Z nejvýznamnějších konvolutů sbírky je třeba vyzdvihnout celistvý soubor kreseb Jana Zrzavého. Současné autory zastupují jména jako Adriena Šimotová, Karel Malich či Ján Mančuška a další.