Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích: Sbírka naivního umění a art brut

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích jako první v České republice začala cíleně budovat samostatnou sbírku naivního umění. První akvizice tohoto ojedinělého souboru obrazů, kreseb a plastik byly získány roku 1967 s cílem zachytit nejrozmanitější tendence a způsoby výrazu ryzích naivních umělců, působících mnohdy v úzkém sociálním okruhu. Jednotliví autoři mají neobvyklé vidění světa, často nedotčené profesionální uměleckou produkcí. Expozice byla veřejnosti zpřístupněna roku 1986 v zadním traktu domu čp. 24 na Mírovém náměstí 17, v samostatné budově s dřevěnými pavlačemi kryté šindelovou střechou s krovy pozdně gotické konstrukce.

Současná podoba expozice respektuje aktuální tendence vnímání neprofesionální tvorby. Autoři expozice proto oddělili tvorbu art brut prezentovanou v přízemí a ve sklepním prostoru od čistě naivního umění prezentovaného v prvním patře a v podkroví budovy.