Argo

Milíčova 13, 130 00 Praha 3

Nakladatelství Argo vydává kvalitní prózu, poezii, nonfiction, dětskou literaturu a komiksy.

Značnou část naší produkce tvoří překladová literatura. Důraz přitom klademe na anglofonní literatury; naším „rodinným stříbrem“. Věnujeme se i dalším světovým literaturám, od španělsky psané beletrie přes německou či francouzskou prózu po severské detektivky a společenské romány.

Nevyhýbáme se ani literárnímu mainstreamu: mezi naše autory patří i bestselleristé jako Dan Brown, Khaled Hosseini, Paulo Coelho, Robert Fulghum, G. R. R. Martin, J. R. R. Tolkien, Philip Pullman či Umberto Eco.

Stále větší roli v našem nakladatelském portfoliu hraje science-fiction a fantasy, stejně jako komiks a literatura pro mladší čtenáře.

Zvláštní místo v našem edičním plánu zaujímá i česká literatura: našimi kmenovými autory jsou Miloš Urban, Emil Hakl a Jan Novák; kromě zavedených prozaiků však u nás vycházejí i podnětné debuty či současná česká poezie.

Vedle beletrie vydáváme rovněž českou i překladovou naučnou literaturu; naše tematické rozpětí sahá od společenských věd (sociologie, politologie, ekonomie) po vědy přírodní (astronomie, kosmologie, fyzika); mezi našimi autory tu vynikají například Madeleine Albrightová, Niall Ferguson, Michael Žantovský, E. H. Gombrich, Naomi Kleinová či Stephen Hawking.

Mezi letité pilíře naší produkce patří historické edice Memoria medii aevi, Každodenní život a Historické myšlení.