Centrala

Komiksové nakladatelství

Komiks pro nás znamená krásně vydanou, dobře napsanou a výjimečně nakreslenou literaturu. Obraz života v pevném rámu.
Žijeme v evropských městech, kde jsme zahájili vydavatelskou činnost: v Poznani, Londýně a Praze.

Od 2007 v Polsku / od 2014 ve Velké Británie / od 2017 v České republice