FIK

Ústí nad Labem

Festival ilustrace a komiksu v Ústí nad Labem

FIK poprvé ožil v roce 2016, tehdy ještě jako Festival ilustrace a komiksu. Za jeho vznikem stojí snaha navázat na ústecký festival současného umění a ilustrace, Kruh, a obohatit ho o umělce z komiksové scény.

Festival se opírá o kreativní jedince ústecké umělecké scény úzce spjaté s Veřejným sálem Hraničář a Fakultou umění a designu UJEP. Oproti jiným festivalům se FIK snaží vytvořit kreativní, téměř domácké prostředí, kde mohou návštěvníci přicházet s umělci přímo do kontaktu a sami rozvíjet své umělecké ambice.

Naším cílem je návštěvníkům zábavnou formou přiblížit současnou scénu ilustrace, komiksu a všeho mezi tím a okolo. Díky poloze Ústí nad Labem máme navíc možnost zvát i německé hosty a navazovat tak přeshraniční spolupráci.

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE
Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem