Knihex / platforma

Kancelář Knihex, Osadní 6, 170 00 Praha 7

Platforma Knihex je profesní oborová organizace, která sdružuje malé nakladatele a nezávislé knihkupce. Hájí jejich zájmy směrem k oborovým institucím a jejich problematiku také zprostředkovává nejširší veřejnosti. V současné době se platforma věnuje především e-katalogu, novému obchodnímu modelu, který napřímo propojí nakladatele a knihkupce.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.
Podpořeno Ministerstvem kultury České republiky.