Paseka

Nakladatelství Paseka, s. r. o., Vítkova 286/5, 186 00, Praha 8-Karlín

Nakladatel Josef Paseka, literární postava z Krvavého románu výtvarníka a spisovatele Josefa Váchala, inspiroval v roce 1989 Ladislava Horáčka nikoliv k založení podniku zaměřeného na vydávání „obluzenin národa českého“ (viz Váchalova citace níže), ale k pojmenování jednoho z prvních soukromých nakladatelství po listopadové revoluci. Na Krvavý román, který se stal první knihou z produkce Paseky, navázalo postupem času mnoho dalších Váchalových děl, včetně Šumavy umírající a romantické, co do rozměrů druhé největší české knihy všech dob.

V devadesátých letech 20. století se v edičním profilu Paseky etablovala především historická literatura. Nejambicióznějším projektem z této oblasti je dodnes edice Velké dějiny zemí Koruny české, historicky první vydání kompletních dějin českých zemí od počátků po rok 1945.

Od svého založení až do současnosti vydává nakladatelství i prózy úspěšného českého spisovatele Petra Šabacha. Mezi kmenové autory patří rovněž básník Pavel Šrut, který mimo jiné napsal a společně s výtvarnicí Galinou Miklínovou v Pasece publikoval oblíbené dětské knihy o Lichožroutech (ocenění Magnesia Litera – kniha desetiletí).

V současné době nabízí Paseka široké spektrum knih různých žánrů. V oblasti překladové literatury se dlouhodobě věnuje řadě předních světových prozaiků a v posledních letech představuje rovněž řadu nových současných autorů zejména evropských literatur.

Nakladatelství Paseka patří dnes v ČR mezi středně velké nakladatelské domy. Vydává kolem sedmdesáti nových překladových i původních českých titulů ročně, pořádá výstavy a autorská čtení. Do roku 2016 také provozovalo litomyšlské Portmoneum, které je teď majetkem Pardubického kraje. Mnoho knih a autorů Paseky bylo oceněno domácími i zahraničními cenami. I přes výraznou proměnu nakladatelského profilu a

rozšíření celkového edičního záběru na současnou českou i překladovou prózu, dětské knihy, kvalitní publicistiku a další žánry zůstává Paseka věrná svým „váchalovským“ základům.

„Je to podivuhodné, jaké ten lump Paseka u žen míval štěstí, vzdor svému zanedbanému zevnějšku. Pomocí té slečny otevřel Paseka svoje veliké nakladatelství. Záhy se počaly rojiti z tohoto podniku ty nejrozmanitější obluzeniny národa českého.“ (Josef Váchal: Krvavý román)