PageFive

PageFive, Veverkova 5, 170 00 Praha 7

Knihkupectví a nakladatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Jsme posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury. Nabízíme širokou škálu zahraničních a českých publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, ilustraci až po fotografii či poezii. Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.