papelote

papelote, Vojtěšská 9, 110 00 Praha 1

Stylové papírnictví a kreativní grafické studio.
Už více než dekádu věříme, že kreativita začíná na papíře. A že nepopsaný blok je jen první krok na cestě za lepším světem. Kreativním, inspirativním a zodpovědným.

papelote a workshopy


papelote a papíroví lidé

Je pro tebe důležitější se ptát, nebo nacházet odpovědi? Potřebuješ se věcí dotýkat? Čím je pro tebe chyba? Jak propojuješ online a offline svět? Co bys udělal s posledním kusem papíru, který by se ti dostal do rukou? Co vidíš, když zavřeš oči? Může lidská tvořivost zachránit svět? V papelote věříme, že kreativita je mocná. Má schopnost měnit naše životy k lepšímu. Kreativita pro nás není schopnost vytvořit umělecké dílo, ale tvořivě vyřešit problém. Je jednou ze základních lidských dovedností klíčových pro život v 21. století, dostupná všem bez rozdílu. Ptáme se lidí, kteří nás inspirují, co je žene vpřed, motivuje, inspiruje, zažehává, nutí se zvednout, být aktivní – tvořit. Následujeme je za hranice jejich profesí, do míst, kde se všechny propojují, do lůna lidské kreativity. Nechte se inspirovat!