Tabook

Tábor

FESTIVAL UKONČIL SVOU ČINNOST POSLEDNÍM ROČNÍKEM 2021.

To nejlepší od malých nakladatelů na stolech i v programu – výstavy současné ilustrace, grafiky a malby – autorská čtení a setkání z očí do očí – plody minulého roku z překladatelských dílen – debaty k tématům – muzika – divadlo – program pro děti – program pro školy na míru

Kulturní festival Tabook probíhá každoročně na přelomu září a října v Táboře a je festivalem dobrých nakladatelů, ale také jejich autorů, překladatelů, redaktorů, editorů, zkrátka z velké části neviditelných knižních profesí, jež se podílejí na vzniku knih a práci v nakladatelství nebo se zapojují do propagace čtenářství.

Během několika ročníků festival vytvořil širokou strukturu programu, který se každoročně naplní novým a původním obsahem a odráží tematické i teritoriální zaměření jednotlivého ročníku. Desítky hostů z České republiky i zahraničí se zde mohou napřímo setkat s diváky a debatovat a setkávat se i mimo vymezené akce. Spontaneita, neformálnost a osobní kontakt jsou jedním z podstatných rysů tohoto festivalu.

Tabook vznikl spontánně a s velkou chutí vytvořit alternativu stávajícím knižním podnikům v České republice. Stále je do velké míry nesen nadšením a zapálením ze strany pořadatelského týmu, a také díky přispění spolupracovníků z regionu.