Urban Sketchers Prague

online

Urban Sketchers (zkráceně USk) je nezisková organizace se zájmem o tradici kresby v plenéru, prezentuje její praktické ukázky a spojuje lidi po celém světě, kteří se kresbou v plenéru zabývají. Cílem USk je ukázat svět, obrázek po obrázku.

Toto je manifest, který následujeme:
Kreslíme v plenéru, uvnitř nebo venku, zachycujeme přímým pozorováním to, co vidíme.
Naše kresby vypráví příběh o našem okolí, o místech, kde žijeme a které navštívíme na cestách.
Naše kresby jsou záznamem času a místa.
Pravdivě zachycujeme podobu míst.
Používáme nejrůznější výtvarné techniky a rozvíjíme náš osobitý styl.
Podporujeme se navzájem a kreslíme společně.
Sdílíme naše obrázky online.
Ukazujeme svět, obrázek za obrázkem.