Anna Vartecká (1975)

Kurátorka, teoretička současného umění a vysokoškolská pedagožka

Zabývá se teorií a dějinami fotografie a grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.

od 2001 Odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2003–2004 Proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
1998–2000 Odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Trnavské univerzity, Slovensko

STUDIA
2003–2010 doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vizuální vnímání fotografie ve výtvarné výchově
1994–1998 Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Slovensko

STIPENDIA / REZIDENCE
2012–2014 Grant Nadace Erste Foundation a WUS, Rakousko, PATTERNS Lectures. Koncepce a výuka kurzu: Pozdní tvorba modernistické generace českých a slovenských výtvarných umělkyň. (Společně s Mgr.Vendulou Fremlovou, Ph.D.)
2000 Gender Studies – The New Private Spheres, Program on Gender and Culture, Central European University Budapest, Budpešť, Maďarsko
2000 Harald Szeeman Grant, IKT International Association of Curators of Contemporary Art, Montreal / Quebec, Kanada
1999 Kurátorská stáž v Casino Luxemburg – Forum d´ Art Contemporain, Lucembursko
1999 Kurátorská stáž v Art Centres of Europe, Contemporary Art Centre of Vassiviere–en-Limoussin, Paris, Francie