Hana Larvová


Působí jako historička umění a kurátorka, pracovala jako správce sbírky Františka Bílka, v roce 2013 nastoupila po Karlovi Srpovi na pozici hlavní kurátorky do Galerie hlavního města Prahy.

Vedoucí, kurátorka sbírky kresby a grafiky Galerie hlavního města Prahy (GHMP).

Publikuje v odborných časopisech, je autorkou či spoluautorkou monografií Věroslava Bergra, Františka Bílka, Milana Grygara, Jana Konůpka, Radka Kratiny, Jindřicha Růžičky a Jitky Svobodové.