Jiří Valoch (1946)

Teoretik a kritik umění, publicista, kurátor výstav, konceptuální umělec. Tvůrce vizuální a konceptuální poesie, fotografické poesie a fotografických konceptů, textových instalací a konceptuálních kreseb.

STUDIA
1965–1970 Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, germanistika, bohemistika a estetika