Karel Srp (1958)

Historik umění, kurátor a publicista zaměřený na české moderní umění a fotografii

2008–2013 hlavním kurátorem a vedoucím sbírkového oddělení Galerie hlavního města Prahy
2005–2007 výkonným ředitelem Galerie hlavního města Prahy
od 1986 kurátorem Galerie hlavního města Prahy
1984–1988 byl členem redakční rady a autorem samizdatových sborníků Památce..., Někdo něco. Byl jedním ze zakladatelů Hnutí za občanskou svobodu.
1979–1983 členem Jazzové sekce a autorem textů v edicích Jazzpetit a Situace.

Po roce 1989 publikoval pravidelně v časopisech Výtvarné umění, Umění, Ateliér a v kulturních přílohách deníků. Podílel se na řadě výstav českého výtvarného umění v zahraničí a texty přispěl do souborných publikací o české meziválečné avantgardě i poválečném moderním umění.

V Jazzové sekci byl autorem 15 svazků monografií tehdy pronásledovaných výtvarníků, které vycházely zprvu jako přílohy bulletinu Jazz a později jako samostatné sešity (Situace, 1979–1983, mj. A. Šimotová, E. Kmentová, L. Fára, V. Janoušek). Některé připravené Sešity už nebylo možno po zásahu StB proti Jazzové sekci vytisknout (Č. Kafka, sestry Válovy). Další samizdatové texty Karla Srpa vyšly ve sbornících Památce Alberta Kutala (1984), Památce Jiřího Padrty (1985), Památce Václava Nebeského (1986), Památce Václava Navrátila (1987), Památce Olega Suse (1988). V samizdatu Někdo něco vyšly také rozhovory s některými výtvarníky (J. David, 1986, I. Kafka, 1986, V. Boštík, 1986, V. Stratil, 1986, V. Janoušek, 1986, Č. Kafka, 1986–87, H. Demartini, 1986–87, A. Šimotová, 1987–88, D. Chatrný, 1987–88, Z. Palcr, 1987–88).

STUDIA
2004–2007 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy postgraduálně dějiny umění
1978–1982 dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (prof. Petr Wittlich). Diplomová práce Teoretický odkaz Vincence Kramáře (1982) byla uznána jako rigorózní r. 1984

OCENĚNÍ
2008 Cena Akademie věd ČR za vědecký výsledek (publikace Jindřich Štyrský 1889-1942), s L. Bydžovskou, P. Bregantovou
1996 Cena Josefa Krásy