Lenka Sýkorová (1977)

Historička umění, kritička a nezávislá kurátorka současného výtvarného umění

od 2009 působí na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
od 2018 Externí kurátorka Oblastní galerie Liberec
od 2004 Kurátorka Galerie Altán Klamovka, Praha
2009–2011 Katedra teorií a dějin umění, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, přednášky ze současného umění
2003–2005 Kreativní modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, přednášky z výstavní praxe

STUDIA
2008–2012 doktorské studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vizuální komunikace
2002–2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Teorie a dějiny umění

Od roku 2004 kurátorsky vede Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více actiongalleries.info nebo v publikaci Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011 a Nezávislé kurátorství ve volném čase. Od roku 2014 se zaměřuje na médium kresby. Více v publikaci Postkonceptuální přesahy v české kresbě.

Je spoluautorkou mezinárodního projektu Virtuální bienále Praha se zaměřením na význam autorského plakátu v oblasti sociálních témat. Kurátorsky připravila výstavy v České republice – Dům umění města Brna, 2016, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2017, Oblastní galerie Lázně v Liberci, 2018–2019, na Slovensku – Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 2017 a v Číně – Pingyao Modern Engineering Technology School Gallery, Pingyao, Shanxi, 2018. V letech 2009–2011 přednášela na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 působí na KDTU FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2018–2019 absolvovala půlroční výzkumnou mobilitu v rámci projektu OP VVV U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí v Bratislavě na Slovensku. Na podzim roku 2018 vedla přednášky a workshopy na akademiích výtvarného umění v Číně se zaměřením na kresbu a grafický design.