Ludvík Hlaváček (1940)

Významný český historik, teoretik umění a kurátor, dlouholetý ředitel Sorosova centra současného umění v Praze a Nadace pro současné umění.

od 2007 pedagogická činnost na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
od 1999 ředitel Nadace pro současné umění Praha
1992–2013
ředitel Sorosova centra pro současné umění Praha
1992–1993 pedagogická činnost na CEU (Central European University)
1989–1992 vedoucí oddělení teorie Ústavu dějin umění ČSAV
1989–1992 zástupce šéfredaktora časopisu Výtvarné umění
1984–1989 co-editor a přispěvatel samizdatového periodika umělecké kritiky Někdo Něco
1977–1989 manuální práce
1977 propuštěn z ÚDU ČSAV pro podpis Charty 77
1971–1977 Ústav dějin umění ČSAV, aspirantura a výzkum v oddělení architektury, později metodologie (aspirantská práce: Vojtěch Birnbaum a jeho škola, nedokončena)
1965–1970 Pražské středisko státní památkové péče

STUDIA
1961–1966 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dějiny umění

ČLENSTVÍ
od 2011 člen vědecké rady UPM Praha
od 2008 člen vědecké rady FUD UJEP Ústí n. Labem
2005–2006 člen Odborné rady primátora hl. m. Prahy pro novou koncepci kulturní politiky
1999–2000 odborný garant oboru výtvarné umění akce Praha kulturní hl. město Evropy roku 2000