Otto M. Urban (1967)

Historik umění, výtvarný kritik, kurátor, redaktor, vysokoškolský pedagog

Od 2020 je hlavní kurátor Centra současného umění DOX.
Od 2017 byl kurátorem a od roku 2018 ředitelem Sbírky umění 19. století a klasické moderny v Národní galerii Praha. Po odvolání Jiřího Fajta z místa generálního ředitele Národní galerie oznámil Otto M. Urban 15. května 2019, na protest proti nekompetentnímu řízení rezortu kultury ministrem Staňkem, svou rezignaci.
2012–2016 byl vedoucím Katedry teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze.
1994–1999 působil v redakci časopisu Umění/ Art (ÚDU AV ČR).

STUDIA
2000 pracoval jako asistent a absolvoval doktorské studium, zakončené obhajobou disertační práce Podoby a kontexty české dekadence (Ph.D.) na katedře dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1989–1990 byl interním aspirantem Ústavu dějin umění AV ČR v Praze.
1985–1989 vystudoval dějiny umění a estetiku na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (prof. Petr Wittlich) a obhájil zde diplomovou práci Moderní revue a česká výtvarná kritika 1894–1905.

Od roku 1993 do roku 1999 externě přednášel dějiny českého moderního umění v kurzech Council on International Educational Exchange (CIEE),[1] organizovaných The School of the Art Institute in Chicago (2003–2008) a FF UK Praha. V letech 1995–2001 působil jako pedagog East and Central European Studies (ECES) na FF UK Praha. Od roku 1998 je rovněž pedagogem New York University Prague, v letech 2000–2004 pedagog American University in Prague. V letech 1999, 2001, 2003 a 2005 přednášel dějiny moderního českého umění na University of Texas v Austinu a v roce 2007 na School of the Art Institute in Chicago.