Václav Janoščík (1985)

Teoretik umění, kurátor, univerzitní pedagog

Pedagogická praxe:
od 2016 odborný asistent Katedry fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU), Praha
od 2015 odborný asistent Katedry teorie a dějin umění, Akademie výtvarných umění v Praze
od 2011 externí pedagog, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2016–2017 Vedoucí pedagog ateliéru zahraničních studentů VŠUP
2014–2016 externí pedagog, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
2014–2015 externí pedagog, Univerzita Jana Ámose Komenského, Praha
2014–2015 externí pedagog, Newton College
2013–2016 externí pedagog Katedry informačních studií, Ústav českých dějin, tutor na Ústavu filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Organizace konferencí:
2016 Reinventing Horizons, Display, Praha
2013 Zdeněk Vašíček, konference k nedožitým osmdesátinám, Topičův salón, Praha
2012 Mezi východem a západem, jak se psalo o umění v bývalém 2011 Československu, VŠUP
Dějiny umění v rozšířeném poli, VŠUP
2011 Intimita v současném nezávislém umění
2011 Intermediální most Reykjavik – Praha, Praha
Grant and cultural politics, projekt Intermediální most Reykjavik – Praha, Reykjavík, Island

STUDIA
od 2010 doktorský program Historické vědy, Metodologický seminář Ústavu českých dějin, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
2010–2014 doktorský program Kurátorství a teorie intermedií a designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, dizertační práce Obrat k subjektu, problém umění mezi modernismem a poststrukturalismem
2004–2012 Právo a právní věda, Právnická fakulta UK
2004–2010 dvouoborový program Filosofie / Historické vědy, Filosofická fakulta UK

STIPENDIA / REZIDENCE
2011 stáž na Academy of fine arts Reykjavik, Island
2009 stáž na George Washington University, USA
2008 stáž na Central European University, Budapešť, Maďarsko

OCENĚNÍ
2006 Goldman Sachs Global Leader Award

ČLENSTVÍ
člen rady Festivalu Fotograf
člen art board J&T
člen kurátorského kolektivu, T.I.N.A. Prize
člen editorské rady, AIP Scholaris