Viktor Čech (1980)

Historik umění, nezávislý kurátor současného umění, univerzitní pedagog

Jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění.

od roku 2014 pedagog na Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
od roku 2018 externí kurátor Nových médií v Oblastní galerii v Liberci
od 2015 stálý přispěvovatel Artalk.cz
2015–2017 člen redakční rady Artlist.cz
2015–2017 člen grantové komise Nadace pro současné umění, Praha
2014–2015 přednášky o teorii vizuální kultury na FaVU VUT v Brně
2011–2013 Kurátor I.D.A. – Iniciativy pro současné umění, Praha
2006–2007 kurátor výstavního prostoru Karlin Studios, Praha
2006–2007 knihovník v Galerii Laghans, Praha 

2005–2015 kurátor a koordinátor Videokempu – jednodenní přehlídky současného videoartu
2005-2007 spolukurátor Galerie Altán Klamovka
od roku 2005 je stále aktivní jako nezávislý kurátor a kritik

Články publikované v periodicích: Artalk.cz , Art & Antiques, Ateliér, Flash Art CZ/SK, A2, Flash Art International, ERA 21, MF Dnes, Magazine X for Contemporary Drawing a v dalších.

STUDIA
od 2015 doktorské studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vizuální komunikace
2001–2008 Teorie a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

STIPENDIA / REZIDENCE
2014 kurátorská residence RAVI Liège, Belgium – curatorial residency
2014 experimentální projekt Je ne travaille Jamais INI Project, Praha

OCENĚNÍ
2019 Cena Věry Jirousové pro kritiky umění