František Skála (1956)

Umělec, sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník

Zakládající člen umělecké skupiny Tvrdohlaví (od 1985), příležitostný herec (např. divadlo Sklep), člen tajné skupiny B. K. S. (Bude Konec Světa), komtur Řádu zelené berušky, člen několika hudebních těles (Malý Taneční Orchestr Universal Praha, Finský Barock, Tros Sketos), hudebník, svébytný zpěvák a tanečník a ilustrátor literárních děl. Např. komiksových knih Velké putování Vlase a Brady (poprvé vyšlo v září 1989).

Nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého (1991). K sochařské tvorbě používá nalezených předmětů i přírodnin (např. z mořských řas modeloval sérii hlav). Vytvořil interiér pražského Paláce Akropolis.

Knižně vydal své ručně ilustrované deníky z cest, které tvořil během pěší pouti přes Alpy na Benátské Biennale, kde je vystavil. Začátkem května 1993 se vydal ve zlínských botách pěšky do Benátek. Cestu přes Alpy dlouhou 850 km absolvoval za 25 dní. Psal si ilustrované deníky, kreslil a kromě epizody s „jedovatými skalními motýly“ dorazil šťastně na bienále. Tam vystavoval soubor 25 kreseb z cesty a drobné plastiky vytvořené z nasbíraných materiálů. Svou instalací sklízel uznání světové kririky.

Dobrovolně se vzdává civilizačních výdobytků – nemá mobil, auto, televizi ani nepracuje s počítači.

STUDIA

1971–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze-Žižkově, obor řezbářství
1976–1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, at. Televizní a filmová grafika

OCENĚNÍ

2010 cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění
1991 Cena Jindřicha Chalupeckého