Jiří Thýn (1977)

Novomediální umělec, pedagog

Působil jako vedoucí Ateliéru postkonceptuální fotografie na pražské FAMU.

Svou fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, malbou, textem a videem. Zabývá se jak samotným médiem fotografie a jeho přesahy, tak dalšími tématy jako je prostor, kompozice a tradiční fotografické postupy propojuje se současným post-konceptuálním přístupem. Často vychází ze zobrazení lidského těla nebo architektury, avšak abstrahuje jej a zdůrazňuje jeho symbolickou hodnotu. Tematizuje a zkoumá i různé fotografické techniky, například fotogramy.

STUDIA
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, at. Fotografie
stáž na Akademii výtvarných umění v Praze, at. Malby II Vladimíra Skrepla

STIPENDIA / REZIDENCE
pobyt v Ateliéru fotografie na UIAH University v Helsinkách, Finsko
PROGR v Bernu, Švýcarsko
FONCA v Mexico City, Mexiko

OCENĚNÍ
2012 / 2011 finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého
2011 držitel Ceny čtenářů časopisu Respekt, CJCH

ZASTOUPENÍ
galerií hunt kastner