Margita Titlová-Ylovsky (1957)

Umělkyně, kreslířka, malířka, performerka a experimentátorka

V 80. a 90. letech 20. století překračovala M. Titlová dříve chápaný – plošný rámec média kresby svými prostorovými instalacemi (Vyměřování), experimentální kresbou do stínů. Kreslila, ve zdejším prostředí a době, netypickými materiály (Kresby rtěnkou) a gesty (stopy tvořené částmi vlastního těla), dynamických psycho-grafů – indexových znaků, kterými reagovala na svůj aktuální emoční stav.

V nedávné době pracovala např. s digitálním obrazem gestické kresby zachyceným termografickou kamerou.
V instalacích kreslí spektrem světla.

Působila jako vedoucí ateliéru grafiky Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT).

STUDIA
1977–1983 Akademie výtvarných umění v Praze, at. malby, Oldřich Oplt
Gymnázium Na Pražačce

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Muzeum umění v Olomouci
České muzeum výtvarného umění v Praze
Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech
Sbírka současného umění města Mikulov
Muzeum umění v Toulouse
Muzeum moderního umění Ljubljaň