Pavel Reisenauer (1961)

Umělec, kreslíř, malíř, ilustrátor

od roku 1991 pracuje jako ilustrátor v týdeníku Respekt

STUDIA

Autodidakt

OCENĚNÍ

2008 za „jedinečnou výtvarnou reflexi společenských událostí“ na stránkách Respektu získal Cenu Karla Havlíčka Borovského.