Pavla Gajdošíková (1980)

Umělkyně, kreslířka, malířka a pedagožka

Během předchozích studií P. Gajdošíkovou přitahovala práce s architektonickým prostorem, tematizace interiéru a exteriéru. Architekturu a její fragmenty používala jako uzlový bod, inspiraci a východisko pro své obrazy a kresby. V průběhu práce se tímto tématem zabývala mnoha způsoby, od volného použití budov jako námětu pro zobrazení, po abstraknější definování prostoru.

Prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na straně druhé však vnímání prostoru zásadně souvisí i naším vnitřním subjektivním prožíváním. Právě tento poslední „prostor pro člověka“, jehož příkladem je prostor architektonický, pak představuje poslední dobou mé téma. Zajímavým a důležitým subjektem zkoumání mé práce jsou různé pohledy na tento prostor, pohled umělce, pedagoga a výzkumníka - (A/r/tografie)."

STUDIA
absolventka Doktorského programu, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1999–2005 Akademie výtvarných umění v Praze, at. malby II. Vladimír Skrepl, at. Nová média II. Veronika Bromová
2003 stáž na Art Institut Kankaanpaa, Finsko
2005 stáž na Australian National University in Canberra, Austrálie
1998–1999 PdF OU Ostrava, Daniel Balabán

STIPENDIA / REZIDENCE
2010 Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov