Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Platforma Česká kresba vznikla v rámci disertační práce Mapa české současné kresby, oboru Vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ve spolupráci s Institutem kresby a grafiky, z. s., za laskavé podpory Města Litoměřice.