UMPRUM / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Ateliér 304 / Ateliér Grafický design a nová média

Vedoucí ateliéru doc. MgA. Petr Babák

Ateliér Grafický design a nová média zahájil svou činnost v roce 2005 a od samého začátku má být výzkumnou laboratoří vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nových médií, pro které platí: Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!!

Cílem studia je příprava flexibilních designérů, specialistů, kteří se komplexně orientují v podmínkách dnešních „nových" technologií a jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu.