AVU / Akademie výtvarných umění v Praze: Ateliér grafiky II, škola Vladimíra Kokolii

U Akademie 4, 170 22 Praha 7

Vedoucí ateliéru prof. Vladimír Kokolia
Odborná asistentka MgA. Eva Červená

Přístupy:
1) Kresba je pořád nejvíc
Pro kresbu máme „soft spot“.
Stále platí text: Pohled na kresbu (link na PDF)

2) Řekni to obrazem.
Pěstování elementární důvěry v obraz.
Obávám se, že mluvením o obrazech trávíme víc času, než hleděním na ně. Zkoušíme se proto bavit čistě jen přes obrazy. (Jde to těžko…)
...
9) Uvažujeme v protikladech, ne v osamělých pojmech. Nevybíráme si jeden „správný“ pól nebo směr, ale napínavé pnutí mezi krajnostmi. „Otevíráte konzervu na obou stranách současně.“ (Jiří Ševčík). Každý z uvažovaných extrémů ať nastane v maximální intenzitě:

současný pocit versus klasika,
individualizmus versus týmový duch,
nevědění versus poznání a analýza,
konceptuální přístup versus ruční práce,
smrtelně vážně versus nadhled a humor,
vědomí vlastních daností versus nejvyšší ambice…

Výstupy
...
8) Co se studentovi nabízí jako současné umění, je fakticky umění předchozí generace. V ideálním případě by student měl risknout „příští umění“.

(více čtěte na webu instituce)