UMPRUM / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Ateliér ilustrace a grafiky

nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

Vedoucí ateliéru doc. MgA. Juraj Horváth
Zástup vedoucího ateliéru / asistentka doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová

„Aby prvek hry v umění nebyl viditelný pouze negativně, jako svoboda od účelových vazeb, nýbrž jako svobodný impulz."
Hans Georg Gadamer

Vidět a zaznamenávat. Tvárnost a zároveň jednoduchost kresby je ověřitelná. V přetechnizované a informacemi napěchované současnosti se však vrací se svojí bezprostředností. Hra a srozumitelnost. Neopouštění výtvarných prostředků nám dovoluje používat libovolné techniky (grafické i nové), křížit je a účelně, nebo divoce se vyjadřovat... O charakteru ateliéru nejlépe vypovídají úkoly a témata studentům zadávané a pak také struktura studia, která není jenom výukou ale životem v ateliéru spojeným se setkáváním, hovory, výlety a nahlížením širších souvislostí...