FU OU / Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra grafiky a kresby: Ateliér kresby

Podlahova 3, 709 00 Ostrava

Ateliér kresby – fenomén kresby je v ateliéru vnímán v zásadě trojím způsobem:

1) jako tradiční studijní disciplína – zejména v prvním a druhém ročníku je kladen důraz na figurativní věcnou kresbu.

2) jako specifické médium vytváření uměleckého díla. Široká škála kresebných výrazových prostředků je využívána způsobem, který nepředpokládá následnou realizaci v jiném "definitivním" materiálu. V tomto smyslu může být výsledkem rozměrná kresba či nástěnná kresebná realizace, stejně jako ilustrace literárního textu.

3) jako nástroj výtvarného myšlení – v nejobecnější rovině je kresba v průběhu studia vnímána jako specifický prostor vlastního autorského uvažování, projektování, tvorby v obecném smyslu. Začít je možné prostým náčrtkem pokračovat k jakémukoli médiu, či postupu, které si zvolený koncept vyžádá. Výsledkem může být obraz na plátně, nebo digitální tisk, realizace ve veřejném prostoru anebo video, či akce.