AVU / Akademie výtvarných umění v Praze: Ateliér kresby, škola Jiřího Petrboka

U Akademie 4, 170 22 Praha 7

Vedoucí ateliéru akad. mal. Jiří Petrbok
Odborný asistent Mgr. art. Martin Gerboc ArtD.

Smyslem výuky ateliéru kresby je vést posluchače k uvažování kresbou, ke zkoumání jejích vlastních výrazových možností a k formulaci autentického názoru a projevu, jenž může vést i k překračování média kresby směrem k jiným mediálním světům, nebo k jeho samotným vnitřním průzkumům a revizím. Ateliér je ve svém základu zaměřen na ovládnutí výrazových prostředků klasické kresby. Sleduje ovšem i proměnlivé tendence uvnitř tohoto média. Přílivu způsobů, kterými je s nimi zacházeno, se nebrání a považuje je za významné obohacení kresebného východiska tvorby v její komplexnosti a univerzalitě, a to se všemi mediálními přesahy.

V Ateliéru kresby rozvíjejí studentky a studenti svůj specifický talent a kreativní myšlení, rozšiřují své obzory a informovanost o dění nejen na světové a domácí výtvarné scéně, ale i o ostatních kulturních oborech jako je hudba, film, filosofie a podobně. V některých případech slouží absolvování ateliéru jako „vstupenka“ na dráhu profesionálního umělce.