Berlínskej model

Berlínskej model připravuje výstavy českých a zahraničních umělců a účastní se mezinárodních galerijních přehlídek. Dramaturgie BM usiluje o začlenění českého umění do mezinárodního kontextu, poskytuje prostor progresivním myšlenkám a konceptům. Program se zaměřuje především na současné umění s přesahem do politiky, ekologie a do dalších společensky angažovaných směrů uměleckého vyjádření. Cílem BM je udržet si profil alternativní galerie, která dokáže rychle reagovat na progresivní trendy a potřeby světa umění v rámci společenské a ekologické odpovědnosti. BM chce hájit prostor pro sféru umění nepodléhající kapitálu a místo pro tvorbu umělců nepodléhající komodifikaci.
Galerie také pořádá workshopy, diskusní panely, koncerty a vydává svůj vlastní umělecký časopis RAJØN s distribucí v Praze a v Berlíně.

Výjimečnost galerie, sídlící od roku 2011 v pražských Holešovicích, spočívá v unikátním konceptu, který je založen na krátkodobých výstavách střídajících se v rychlém sledu několikrát v měsíci.

KONTAKTNÍ OSOBY
info@berlinskejmodel.cz

Richard Bakeš
richard.bakes@berlinskejmodel.cz

+420 774 905 104

Lenka Balounová
lenka.balounova@berlinskejmodel.cz

Produkce, Blanka Neprašová
blanka.neprasova@berlinskejmodel.cz