Galerie Dům / Klášter Broumov

Galerie Dům se dlouhodobě věnuje prezentaci především malířského a sochařského média, a to v jejich aktuálních specifických formách. Vedle ikonických postav českého výtvarného prostoru 2. poloviny 20. století zařazuje i důležité autory střední generace, současně ale představuje talentované nedávné absolventy vysokých uměleckých škol. Často zviditelňuje tvůrčí principy, jež primárně nevycházejí z momentální společenské atraktivnosti konkrétních vnějších témat, ale sledují inspirativnost prostoru obecnějšího charakteru.

Do výstavní koncepce jsou díky možnostem exteriérových výstav v klášterní zahradě zařazována i site specific díla, reflektující silnou atmosféru sousedství barokního kláštera.

Kurátorsky vedená výstavní koncepce Galerie Dům klade důraz také na kontinuitu svého programu, v níž spatřuje samostatnou kulturní hodnotu pro region Broumovska a město Broumov. Za dobu své existence galerie zpřístupnila odborné i laické veřejnosti regionu mnoho významných umělců a jejich klíčových děl. Povahou sice komorní prostor, tak nabízí profesionálně realizované výstavy se všemi doprovodnými tiskovinami, a to v kvalitě srovnatelné se státními odbornými institucemi.

Na druhé straně velký počet autorů vysoce oceňuje osobní kontakt s kulturním prostředním Broumovska a umělci tu při svém pobytu často objevují nové inspirační zdroje.

Galerie je zaměřena na prezentaci děl těch umělců, pro něž ani v dnešní době neztratil na výpovědní síle a smysluplnosti projev spjatý s tradičními výrazovými prostředky - médium malby, kresby, grafiky, sochy/plastiky/objektu, ale také fotografie. Komorní prostor galerie a specifičnost místa jsou zohledněny v prostém, avšak významově bohatém názvu Galerie Dům. 

Výstavní koncepce Galerie Dům zohledňuje výjimečnou možnost prezentovat současné umění v historicky i krajinně atraktivním prostředí.

Galerie Dům se nachází uprostřed klášterní zahrady v Broumově, kterou založil ve druhé polovině 17. století opat Thomas Sartorius. Samotná budova galerie byla postavena v osmnáctém století a přestavěna na začátku 19. století. Původně byla budova přízemní s mansardovou střechou pokrytou šindelem. V roce 1910 bylo přistavěno patro.

Od roku 2006 zajišťuje spolek Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) přístupnost Klášterní zahrady, včetně řady kulturních akcí. Původně byla v prostorách současné Galerie Dům vytvořena výstavní síň. Na přelomu let 2011/2012 prošly vnitřní prostory částečnou úpravou, aby splňovaly předpoklady pro provoz galerie současného umění. V roce 2014 se Galerie Dům přesunula do provizorních prostor v jiné části kláštera a původní objekt prošel v rámci revitalizace kláštera také obnovou. Od výstavního roku 2015 se Galerie Dům vrátila do původních prostor v klášterní Zahradě. Její provoz zajišťuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

V přízemí galerie se nachází obdchod s výtvarnými potřebami.
V Klášteře Broumov sídlí i Vzdělávací a kulturní centrum: Maiwaldova akademie a Dětská galerie Lapidárium.
České literární centrum nabízí měsíční rezidenční pobyty v Klášteře Broumov určený ilustrátorkám a ilustrátorům, tvůrcům autorských knih a komiksu i autorským dvojicím.

KONTAKTNÍ OSOBA
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161