SUTNARKA / Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS): Grafika

Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

Vedoucí ateliéru prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

Studium propojuje kresbu jako nástroj myšlení a realizaci jako možnost rozhodování o materiálu a procesu. Oba základní pojmy ilustrace a grafika se cíleně vztahují k celé živé tradici, nesené trvalými hodnotami vztahu obrazu a textu. Těžiště studia je ve vyvážení proporcí historického odkazu a současných způsobů práce, v intenzivním vhledu do řemeslného zázemí jednotlivých disciplin a pěstované schopnosti inspirovaného výběru prostředků výtvarného jazyka ve prospěch sdělení. Ateliér je definován také jako prostor pro nestandardní kombinace vyjadřovacích prostředků, jež reflektují výsledky myšlenkových postupů a variant. Koncept je základním stavebním prvkem a měl by být v souladu s výběrem formy – objekt, kresba, fotografie, film.

;list=PLBl048X8MWdIg2Xvb-bl1VdABd9cyyyVr&index=3