Klub ilustrátorů

Klub ilustrátorů sdružuje špičkové české ilustrátory. Pečuje o udržení kvality ilustrací a výtvarné podoby knih, především literatury pro děti a mládež.

Je spolupořadatelem výroční ceny Zlatá stuha, která je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce.

Klub ilustrátorů byl založen roku 1990 Do roku 2014 pracoval pod názvem Klub ilustrátorů dětské knihy. Členy Klubu ilustrátorů jsou špičkoví ilustrátoři. Někteří členové působí jako vysokoškolští pedagogové (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni). Mnozí jsou držiteli významných zahraničních a domácích ocenění (Zlatá plaketa BIB, Premio gra co Bologna, Čestné uznání Namibook Festival South Korea, Magischer Stift Muenchen, nominace na cenu Astrid Lindgren Memorial Award, zápis na Čestnou listinu IBBY, Cena bienále Teheran, cena IBA Leipzig, White Raven IJB Muenchen, Velká cena za animovanou tvorbu Varna Bulgaria, Zlatá stuha, Nejkrásnější kniha roku, Ceny filmových festivalů v Třeboni a ve Zlíně, Cena Národní galerie, Cena učitelů SUK, Cena knihovníků SUK, Cena Slovenské národní knihovny).

Od roku 2003 pořádá Klub ilustrátorů pravidelnou prezentaci ilustrací, která putuje českými i zahraničními galeriemi a knihovnami.
Od roku 2006 Klub ilustrátorů spolupracuje s Českou sekcí IBBY (International Board on Books for Young People)
Od roku 2015 je Klub ilustrátorů členem European Illustrators Forum. www.european-illustrators-forum.com

Klub ilustrátorů může poskytnout kontaktní adresy svých členů případným zájemcům z řad vystavovatelů, nakladatelů, knihovníků a knihkupců. Klub ilustrátorů pravidelně pořádá výtvarné dílny a setkání s dětmi v knihovnách a školách. Členové Klubu ilustrátorů se zúčastňují porot dětských výtvarných soutěží.

Ilustrátor může být přijat do Klubu ilustrátorů, pokud předloží kvalitní knižní publikace se svými ilustracemi nebo pokud získal významné ocenění za svoje dílo, případně na doporučení svého pedagoga. O přijetí nového člena rozhoduje velké setkání Klubu ilustrátorů. Klub ilustrátorů se schází na velkém setkání nejméně dvakrát do roka.