Kreslírna

Výtvarný ateliér Kreslírna vznikl v roce 2014 v Praze. V Kreslírně vycházíme jak z pedagogické teorie a praxe, tak z vlastní tvorby v oblasti volného umění. Pohybujeme se v úzkém kruhu výtvarníků působících na současné umělecké scéně a reagujeme na trendy české i zahraniční kultury. Zároveň dbáme na osvojení si tradičních základů výtvarné tvorby a teoretických poznatků z dějin výtvarného umění.

KONTAKTNÍ OSOBY
Mgr. art. Andrea Šafaříková
+420 776 543 405
andrea.safarikova@gmail.com

Mgr. Žaneta Švidroňová
+420 776 018 472
janettee@seznam.cz