Nadace Hollar

Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nadace Hollar je nestátní neziskovou organizací, která byla založena za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury s dlouholetou tradicí v českém i mezinárodním kontextu, který v nemalé míře ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa a jeho zapojení do celoevropských kulturních tradic.

Nadace Hollar řídí:
Výroční celostátní soutěžní výstavu Grafika roku určenou současné české umělecké tvorbě v oblasti grafiky a pořádanou již od r. 1994.
Cenu Vladimíra Boudníka, která je prestižním oceněním v oblasti umělecké grafiky, určené českému žijícímu umělci za významný tvůrčí přínos v dané oblasti.
Mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru Grapheion.