Památník národního písemnictví

Strahovské nádvoří 1, Praha – Hradčany

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR každoročně pořádají soutěž Nejkrásnější české knihy roku (NKČR).
Je spolupořadatelem výroční ceny Zlatá stuha, která je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce.

Oddělení uměleckých sbírek je odborné muzejní oddělení, jehož účelem je systematicky získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku uměleckých děl vztahující se k vývoji literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Sbírky zahrnují i významné soubory výtvarných děl přesahujících uvedený časový úsek.

STUDOVNA FONDŮ UMĚLECKÝCH SBÍREK
+420 220 516 695 (linka 310, 314)

KONTAKTNÍ OSOBY
PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D.
rokytova@pamatnik-np.cz

Mgr. Jakub Hauser, Ph.D.
hauser@pamatnik-np.cz

Mgr. Barbora Vlášková
vlaskova@pamatnik-np.cz