Nejkrásnější české knihy roku (NČKR)

PNP, Strahovské nádvoří 1, Praha–Hradčany

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví.

V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích:
1. Odborná literatura / 2. Krásná literatura / 3. Literatura pro děti a mládež / 4. Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky / 5. Knihy o výtvarném umění / 6. Katalogy / 7. Bibliofilie a autorské knihy Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol
V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. 

Oceněné knihy jsou prezentovány v Památníku národního písemnictví, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabook, Designblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP
Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR
Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže