Praga Prima / výtvarný ateliér

Národní 35 (páté patro), 110 00 Praha 1

Výtvarné kurzy pod vedením zkušených pedagogů, částečně také působících na Akademii výtvarných umění.
Výuka vychází z klasického akademického přístupu a je obecně zaměřena na:
osvojení si zásad lineární perspektivy pro kresbu i malbu / posílení schopnosti správně vystihnout proporce jakéhokoli kresleného motivu nebo námětu pojatého malbou / seznámení s anatomií a základními kresebnými kánony lidské postavy v praxi / zdokonalení schopností “vidět – interpretovat – zachytit motiv” ve všech nabízených kurzech / návaznost na pedagogický exkurz do historie malířství v jednotlivých malířských slozích a uměleckých směrech, doplněný o základní poznatky z oblasti teorie umění a estetiky / možnost konzultací s našimi pedagogy i pro vaše výtvarná díla, která vytváříte mimo ateliér

Kurzy jsou koncipovány pro všechny, kteří mají kresbu a malbu jako svou zálibu – a to bez rozdílu věku nebo zkušeností. Ale i pro zájemce o studium na uměleckých školách všech typů (nebo školách vyžadujících složení talentových zkoušek z výtvarných oborů).

Každým rokem se několik našich studentů úspěšně dostane na střední i vysoké umělecké školy, především na Akademii výtvarných uměni, UMPRUM, na Střední uměleckou školu Václava Hollara, ale třeba i na ČVUT – architekturu nebo pedagogické obory.