Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN)

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Historie SČKN
Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) byl založen v roce 1879 z podnětu takových osobností, jako byli J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič, za účelem šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 byl Svaz zlikvidován a veškerý jeho majetek byl zabaven. V roce 1990 obnovený Svaz na odkaz historické organizace vědomě navázal a vytkl si za cíl hájit v tržních podmínkách společné profesní zájmy nakladatelů, distributorů a knihkupců.

SČKN je registrován jako občanské sdružení, nyní spolek, jehož členy jsou nakladatelé, knihkupci, distributoři a další subjekty s vydavatelskými útvary (VŠ, knihovny, ústavy). K 1. 1. 2019 měl 170 členů.

SČKN je členem Federace evropských nakladatelů (FEP) a členem Federace evropských knihkupců (EIBF). Spolupracuje také s Mezinárodním sdružením nakladatelů (IPA).

V roce 1997 Svaz založil společnost Svět knihy, jejíž hlavní náplní je organizace mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha.
Služby SČKN (např. právní poradna) jsou členům k dispozici zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

Některé své aktivity ale SČKN dává k dispozici široké veřejnosti:
Zveřejňuje pravidelný týdenní žebříček prodaných tištěných knih, a měsíční TOP 10 e-knih a audioknih.
Vytváří bibliografickou databázi vydaných knih www.ceskeknihy.cz
Vytváří výroční Zprávy o českém knižním trhu.
Pořádá Cenu Jiřího Ortena pro mladé autory.
Organizuje kampaň na podporu knihy Kniha ti sluší.
Vydává periodikum Knižní novinky.
Vydává výroční katalog Nejlepší knihy dětem.